M. Mussorgsky “Khovanshchina”
02.06.2023
19:00
Moscow, RUSSIA
Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre

Music Director and Conductor – Timur Zangiev
Stage Director – Alexander Titel


Prince Ivan Khovansky — Dmitry Ulyanov
Prince Andrey Khovansky — Nikolay Erokhin
Prince Vasiliy Golitsin — Vladimir Dmitruk
Boyar Fyodor Shaklovity — Anton Zaraev
Dosifey — Igor Korostilev
Marfa — Natalia Zimina
Emma — Maria Makeeva
Susanna — Natalya Muradimova
Scrivener — Valery Mikitsky
Kuzka — Daniil Malikh
Streshnev — Dmitry Kondratkov
Varsonofiev – Stanislav Chernenkov